Moloz ve Bahçe Atıklarını Evsel Atıklarla Karıştırmayınız

Belediye olarak hizmetler aksatılmadan belirli bir plan ve koordinasyon içerisinde verilmektedir. Özellikle çöp toplamaya özen gösterilmektedir. Tuğla, taş, vb. metaryellerin ve bağ ve bahçe bakımları sonrası oluşan bitkisel atıkları ot ve dal gibi atıkları kendi bahçelerinde imha etmeyerek evsel atık olarak değerlendirmekte ve evsel atıkların atıldığı konteynırlara doldurmaktadır. Moloz genellikle ağır ve sağlığa zararlıdır, atımı zor ve zahmetlidir. Bu durum hem evsel atıkların toplanmasını güçleştirmekte hem toplama aracına zarar vermekte hem de belediyemiz bütçesinden ekstra ücret ödemesi demektir.

Vatandaşlarımız Bitki atıklarının çürütülerek doğal gübre olarak kullanılabilineceğini, sonuç itibari ile çevreci birey olarak da ekonomiye katkı sağlanacaktır.

Vatandaşlarımızdan ricamız çöp konteynarlarına evsel atık dışında yabancı malzemelerin atılmamasıdır.